MENU
Pogotowie kanalizacyjne w Częstochowie 502-220-475 Udrażnianie kanalizacji - 100% skuteczności - tel 502-220-475 WUKO - czyszczenie kanalizacji, przepompowni, ciągów kanalizacyjnych - tel. 502-220-475 Monitoring kanalizacji oraz czyszczenie - dojazd gratis - tel. 502-220-475
Szybki kontakt

Tel. 502-220-475
email: hydroseb@op.pl
Częstochowa, okolice

pogotowie kanalizacyjne - Częstochowa 24h/7

DOJAZD GRATIS!** - Wycena możliwa już podczas rozmowy telefonicznej.


WUKO ssąco-płuczące Inspekcja tv kanalizacji Udrażnianie każdej kanalizacji Czyszczenie kanalizacji deszczowej Czyszczenie kanalizacji sanitarnej Naprawa awarii kanalizacyjnych

Dla stałych klientów rabaty

hydroseb.pl Pracujemy w soboty, niedziele i święta.

Cena w te dni jest wyższa i czas realizacji usługi może się wydłużyć.


Polityka prywatności

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE. Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE. Opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. F.U. Hydro Seb przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń, wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W celu prowadzenia działalności firma F.U. Hydro Seb zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również "danymi osobowymi"), w tym informacje o klientach. W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

• dlaczego i w jaki sposób firma F.U. Hydro Seb gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

• na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe;

• jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

W niniejszej klauzuli informacyjnej firma F.U. Hydro Seb informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:

• klientami, w tym potencjalnymi klientami, firmy F.U. Hydro Seb,

• wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów,

• innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z klientami (łącznie „Państwo” lub „Klienci”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma F.U. Hydro Seb - czyszczenie, udrażnianie inspekcja kanalizacji Srocko 64; 42-244 Mstów e-mail: biuro@hydroseb.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, realizacji przesłanego zgłoszenia, odpowiedzi na otrzymane zapytanie, rozpatrywania reklamacji. Są to m.in.:

  - nazwisko i imię
  - adres w którym mamy wykonać usługę
  - adres i dane na który mamy wystawić fakturę
  - numer kontaktowy oraz adres e-mail

3. Państwa dane możemy przekazać odbiorcom trzecim, takim jak:

  - Organom państwowym
  - Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  - Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  - Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie
  - Podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz firmy F.U. Hydro Seb;

4. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Posiadasz prawo do żądania od administratora (nas) dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

  - W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z administratorem ochrony danych w firmie F.U. Hydro Seb - czyszczenie, udrażnianie inspekcja kanalizacji to adres korespondencyjny F.U. Hydro Seb - czyszczenie, udrażnianie inspekcja kanalizacji Srocko 64 42-244 Mstów, adres e-mail: biuro@hydroseb.pl.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli odmówisz, nie będziemy mieli możliwości zarejestrowania dla Ciebie usługi czy pomocy Tobie w zgłoszeniu

7. Dane przetwarzane są przez firmę F.U. Hydro Seb wówczas, gdy:

• jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

• jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w osobowych, szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe

1. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te zbierane są za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics, Google, Adwords, Faacbook, itp..

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.hydroseb.pl. jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest twoja zgoda. Masz wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę

Kontaktując się z naszą firma poprzez formularz/ stronę internetową niezbędne będzie podanie adresu email, adresu, w celu realizacji złożonego zamówienia, realizacji przesłanego zgłoszenia, odpowiedzi na otrzymane zapytanie, rozpatrywania reklamacji. Adres IP będzie pobrany automatycznie.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Wszystkie dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego, w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, do personalizacji zawartości naszych stron internetowych bądź do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te zbierane są anonimowo.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, realizacji przesłanego zgłoszenia, odpowiedzi na otrzymane zapytanie, rozpatrywania reklamacji. Możemy kontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia, że informacje, które gromadzimy w naszej ewidencji są nadal aktualne. Magazynowane przez nas dane mogą posłużyć do sporządzania statystyk wewnątrzfirmowych. Informacje te możemy wykorzystywać dla celów marketingowych oraz w zakresie dalszej działalności i rozwoju firmy. W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane mogą zostać przekazane powołanym do uzyskiwania takich informacji organom państwowym.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

3. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

• przez czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);

• przez czas wykonywania obowiązków wynikających z umów handlowych w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy F.U. Hydro Seb np. dochodzenia roszczeń lub przez czas realizowania marketingu bezpośredniego przez firmę F.U. Hydro Seb

4. Jak wykorzystujemy twoje ciasteczka cookies?

"Cookies" to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do przeglądania stron internetowych. "Cookies" używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki, jak również pozwalają określać sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Ciasteczka możemy wykorzystywać do obsługi programu partnerskiego. Przetrzymują one dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować partnera. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności (np. zakup usługi związany z wypełnieniem tych danych). Dane osobowe są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Rozróżniamy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub jej wyłączenia. Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu takiego pliku na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwych konfiguracjach cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowe użytkowanie strony internetowej (np. brak możliwości zalogowania się).

5. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

6. Akceptacja warunków

Wszyscy nasi klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką.

7. Kontakt z Nami

Firma zbierająca dane:

F.U. Hydro Seb - czyszczenie, udrażnianie inspekcja kanalizacji Srocko 64; 42-244 Mstów

Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego lub pisząc na adres biuro@hydroseb.pl.